null

0

มารู้จักกับเรา


                          ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเดนซ่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2527    หจก.เคเดนซ่าเป็นผู้ผลิตอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ที่มีประสบการณ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายอะไหล่เฟอร์นิเจอร์มาเป็นเวลากว่า 30 ปี  อีกทั้งหจก.เคเดนซ่าเป็นผู้ริเริ่มผลิตงานปั้มชิ้นส่วนอะไหล่เฟอร์นิเจอร์รายแรกของประเทศไทย  ภายใต้แบรนด์ชื่อ ” KC”   ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างมากในกลุ่มผู้ทำอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม อีกทั้งราคาเหมาะสม  หจก.เคเดนซ่ายังได้รับการยอมรับว่ามีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานต่างๆ เช่น  ISO  และ TTM 


                          KDENZA limited partnership was established since 1984. We are a furniture fitting manufacturer.We also   have experience to produce and distribute furniture fitting more than 30 years.We are the first one that manufacture "KC" hinge.      KC hinge is a famous product among furniture fitting industry manufacturer.KC hinge has both high quality and appropriate price.KDENZA limited partnership is certificated by ISO and TTM.