0


เครื่องทำเกลียวภายในแม่พิมพ์ 

TAP PUMP


เครื่องทำเกลียวภายในแม่พิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเกลียวโดยเฉพาะ สามารถติดตั้งร่วมกับแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปชิ้นงานึ่งทำให้สามารถอัดขึ้นรูปและเบียดขึ้นเกลียวได้อย่างต่อเนื่อง จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับแม่พิมพ์แบบอัดขึ้นรูปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความแม่นยำ และ ความแข็งแกร่งทนทานของเกลียวสูงมาก โดย ทาง หจก.เคเดนซ่า สามารถทำขนาดเกลียวได้ตั้งแต่ M3-M12K MODEL

  • เหมาะสมกับงานต๊าปที่มีช่วงชัก 65-200 มม.
  • มีเพลทเหล็ก 4 ชั้น เหมาะกับการต๊าปชิ้นงานที่มีความสูง
  • สามารถทำได้ตั้งแต่ M3-M12

N MODEL

  • เหมาะสมกับงานต๊าปที่มีช่วงชัก 65-200 มม.
  • มีเพลทเหล็ก 3 ชั้น เหมาะกับการต๊าปชิ้นงานแม่พิมพ์ Progressive เพราะมีรูปทรงกะทัดรัด สามารถติดตั้งในพื้นที่น้อยได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำได้ตั้งแต่ M3-M12