0

กันชนแม่เหล็ก / แพ็ค 12 ตัว

กันชนแม่เหล็ก / แพ็ค 12 ตัว


  • จำหน่าย1 กล่องมี ทั้งหมด 12 ตัว
  • กันชนแม่เหล็กยึดบานตู้สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์
SKU
จำนวนต่อ 1 กล่อง
น้ำหนัก
200 กรัม
ราคา
100 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน