0
ประวัติบริษัท


                          ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเดนซ่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527    ในตอนแรกทางเราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรการเกษตร ได้แก่ เครื่องสีข้าว หลังจากนั้นทางผู้บริหารพัฒนาโรงงาน และ ยกระดับให้ หจก.เคเดนซ่าเป็นผู้ผลิตอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ บานพับถ้วยแห่งแรกของประเทศไทย และ ทางเราได้ทำการต่อยอดและขยายการบริการผลิตชิ้นส่วนโลหะในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วย อาทิ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ฯลฯ   ปัจจุบัน หจก.เคเดนซ่าได้รับรองมาตรฐานการผลิตจาก ISO 9001:2015 อีกทั้งเรายังได้การรับรองจาก Thailand trust mark และ ได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ ที่เรียกว่า Green Industry อีกด้วย


                         KDENZA was founded in 1984, beginning with an agricultural machinery manufacturing company that produces rice mill machine. After that, executives further developed factory which scaled up KDENZA to become the first manufacturer of a furniture part - concealed hinge in Thailand. Furthermore, we continue to improve and expand our excellent service on metal parts in different industries such as vehicle parts and machine parts.

                      Today KDENZA is certified by ISO9001:2015, Thailand Trust Mark (TTM), and “Green Industry” by Ministry of Industry.