×
×
เครื่องทำเกลียวภายในแม่พิมพ์ (ต๊าปเกลียว)

        เครื่องทำเกลียวภายในแม่พิมพ์สามารถติดตั้งร่วมกับแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปชิ้นงานซึ่งทำให้สามารถอัดขึ้นรูปและเบียดขึ้นเกลียวได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความแม่นยำและควแข็งแกร่งทนทานของเกลียวสูง การอัดขึ้นรูปและทำเกลียวในขั้นตอนเดียวจะช่วยทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
          By combining stamping and tapping into one process,in Die tapping eliminate the secondary tapping operation,thus reduces production cost and increases productivity.
×

ติดต่อ