×
×

0

0

Product Filter

Product

Recommend
บานพับถ้วยริมขอบ KC C1
จำหน่ายจำนวนตั้งแต่ 1 ชื้นขึ้นไป แบบริมขอบ ตัวบานจะเปิดแล้วไปหยุดอยู่นอกตู้หรือริมขอบของตู้ ทำให้คอของบานพับจะงอน้อยที่สุด ใช้สำหรับตู้เดี่ยว ส่วนหัวมีสัญลักษณ์ KC อยู่ ทำจากวัสดุดีเยี่ยม ใช้ได้คงทน...
50.0030.00 บาท
Recommend
บานพับถ้วยกลางขอบ KC รุ่น C2
จำหน่ายจำนวนตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป แบบกลางขอบ ตัวบานจะเปิดแล้วไปหยุดอยู่ตรงกลางของตู้ คอจะงอมากกว่าตัวทับขอบนิดหน่อย ใช้สำหรับตู้หลายบานที่ต้องเปิดพร้อมๆกันครับ เช่น ล็อคเกอร์ฟิตเนส ส่วนหัวมีสัญลักษณ์ ...
50.0030.00 บาท
Recommend
บานพับถ้วยในขอบ KC รุ่น C3
จำหน่ายจำนวนตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ตัวบานจะเปิดแล้วไปหยุดอยู่ข้างในขอบของตู้ คอของบานพับจะงอมากที่สุด ใช้สำหรับตู้ที่มีขอบหนา ส่วนหัวมีสัญลักษณ์ KC อยู่ ทำจากวัสดุดีเยี่ยม ใช้ได้คงทนนานถึง 10 ปี ...
55.0035.00 บาท
Recommend
บานพับ KD ริมขอบ รุ่น C1
จำหน่ายจำนวนตั้งแต่ 1 ชื้นขึ้นไป แบบริมขอบ ตัวบานจะเปิดแล้วไปหยุดอยู่นอกตู้หรือริมขอบของตู้ ทำให้คอของบานพับจะงอน้อยที่สุด ใช้สำหรับตู้เดี่ยว ส่วนหัวมีสัญลักษณ์ Kdenza อยู่ ทำจากวัสดุดีเยี่ยม ใช้ได้...
50.0030.00 บาท
Recommend
บานพับ KD กลางขอบ รุ่น C2
จำหน่ายจำนวนตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป แบบกลางขอบ ตัวบานจะเปิดแล้วไปหยุดอยู่ตรงกลางของตู้ คอจะงอมากกว่าตัวทับขอบนิดหน่อย ใช้สำหรับตู้หลายบานที่ต้องเปิดพร้อมๆกันครับ เช่น ล็อคเกอร์ฟิตเนส ส่วนหัวมีสัญลักษณ์ ...
50.0030.00 บาท
Recommend
บานพับ KD ในขอบ รุ่น C3
จำหน่ายจำนวนตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ตัวบานจะเปิดแล้วไปหยุดอยู่ข้างในขอบของตู้ คอของบานพับจะงอมากที่สุด ใช้สำหรับตู้ที่มีขอบหนา ส่วนหัวมีสัญลักษณ์ Kdenza อยู่ ทำจากวัสดุดีเยี่ยม ใช้ได้คงทนนานถึง 10 ปี ...
55.0035.00 บาท
กันชนแม่เหล็ก
จำหน่าย1 กล่องมี ทั้งหมด 20 ตัว กันชนแม่เหล็กยึดบานตู้สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ...
100.00 บาท
Recommend
หูรับคานเตียง
จำหน่ายตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ใช้สำหรับยึดรับคานเตียง เพื่อรองรับพื้นเตียงอีกที ...
40.0030.00 บาท
ชุดบานเลื่อนสไลด์
150.00120.00 บาท
×

ติดต่อ